top of page

Słów kilka o naszym kole

Data założenia: 1947

Koło Łowieckie w Głuchołazach powstało z połączenia dwóch kół łowieckich, z miejscowości Łączki i Bodzanów. Wśród założycieli wymienić należy Mikołaja Konończuka, Stefana Klimasa, Józefa Sytę, Edwarda Tokarskiego, Stanisława Bodnara, Stanisława Kusia. Nazwę „Chrobry” koło otrzymało w późniejszym czasie. Na przestrzeni lat zmianom ulegały tereny dzierżawionych obwodów. W różnych okresach, różnie kształtował się stan zwierzyny. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przewagę stanowiła zwierzyna drobna – zające i kuropatwy. Rozpoczęta w latach sześćdziesiątych i kontynuowana nadal intensywna introdukcja bażanta pozwoliła wprowadzić w nasze łowiska ten piękny gatunek ptaka. Przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych przyniósł znaczną poprawę stanów zwierzyny grubej w tym saren, dzików i jeleni. Świadczy to o dobrej pracy hodowlanej głuchołaskich myśliwych. Dzięki temu tereny łowieckie poza niekwestionowanymi walorami krajobrazowymi, stanowią atrakcyjny teren polowań, w tym również dla myśliwych dewizowych. 75 lat działalności głuchołaskich myśliwych na trwałe wpisało się w historię, kulturę i przyrodę regionu.  Gospodarność, będąca tradycją naszego koła, znalazła swój wyraz w wybudowanej w latach 1996-1998 z własnych środków siedziba koła. Obiekt ten jest niepodważalnym sukcesem i przejawem gospodarności w naszej kilkudziesięcioletniej  historii. Nasze koło utrzymuje szeroką współpracę z organami samorządu terytorialnego wszystkich szczebli oraz z parlamentarzystami naszego regionu. Z inicjatywy myśliwych naszego koła wybudowaliśmy zagrody do hodowli danieli w celu introdukcji i wzbogacania naszych łowisk o nowy gatunek zwierzyny, chociaż gatunek ten czasami pojawiał się w naszych łowiskach. Doczekaliśmy się pięknej wybudowanej bażantarni do hodowli tego gatunku aby podtrzymywać tradycje poprzedników w introdukcji bażanta. W 65-tą rocznicę powstania koła został ufundowany dla koła sztandar, który został wręczony i poświęcony podczas okręgowych obchodów hubertowskich w 2012 roku w Przysieczy.

A.jpg
Poczet -1.jpg
IMG-20210211-WA0000.jpg
bottom of page